Autor WĪtek: Jaki namiot wybra√¶ dla czteroosobowej rodziny?  (Przeczytany 11082 razy)

0 uŅytkownikůw i 1 Go∂ś przeglĪda ten wĪtek.

Offline bestyjka  • Pom√≥g¬≥: 0
  • Najwy¬Ņej nie b√™d√™ najlepsza.

Jaki namiot wybraæ dla czteroosobowej rodziny?
« dnia: Lipiec 13, 2014, 21:46:30 »
Drodzy wsp√≥¬≥forumowicze. Jestem laikiem je¬∂li chodzi o namioty - to znaczy, swego czasu kilkana¬∂cie razy zdarza¬≥o mi si√™ jakie¬∂ rozk¬≥ada√¶ i sk¬≥ada√¶. Niewiele si√™ przy tym nauczy¬≥am na temat wyznacznik√≥w jako¬∂ci, a jeszcze mniej zapami√™ta¬≥am. Niemniej, mamy ambicj√™ aby rodzinnie korzysta√¶ z blisko¬∂ci z przyrod¬Ī, wi√™c podj√™¬≥am si√™ znalezienia odpowiedniego namiotu dla nas.

I tu klops, poniewa¬Ņ jakie¬∂ artyku¬≥y o tym jakie namioty wybiera√¶ znalaz¬≥am, ale producenci w opisach niezbyt ch√™tnie informuj¬Ī o tym czy stosuj¬Ī tasiemki czy kliki (?), a ja sama te¬Ņ w ¬Ņyciu klika (?) na oczy nie widzia¬≥am i ci√™¬Ņko mi si√™ odnie¬∂√¶. Zacz√™¬≥am szuka√¶ opinii, ocen, recenzji i c√≥¬Ņ, wi√™kszo¬∂√¶ dotyczy jedno lub dwuosobowych namiot√≥w, a jak ju¬Ņ znalaz¬≥am test wi√™kszego namiotu to by¬≥ z 2006 roku... Ugh.

Prosz√™, pom√≥¬Ņcie! Intuicyjnie stwierdzi¬≥am, ¬Ņe w granicach 400-600 z¬≥ znajdziemy ju¬Ņ namiot dobrej jako¬∂ci i w tej kategorii wybra¬≥am kilka, kt√≥re spe¬≥niaj¬Ī te parametry, kt√≥re by¬≥am w stanie ustali√¶ (powierzchnia sypialni minimum 220x220 i waga maks 6kg, min 3000mmH2O). Dalej nie jestem w stanie prowadzi√¶ selekcji, bo po prostu za ma¬≥o o tych namiotach (i o namiotach og√≥lnie) wiem.

Jeste¬∂my dw√≥jk¬Ī w miar√™ sprawnych fizycznie doros¬≥ych ludzi z ma¬≥ym dzieckiem i perspektyw¬Ī na drugie (wi√™c w namiocie powinny si√™ mie¬∂ci√¶ trzy i p√≥¬≥ osoby, a potem, za 5-7 lat, kupimy sobie dwie dw√≥jki). Szczyt naszych ambicji to majowy tydzie√Ī w Bieszczadach przy dobrych prognozach pogody. Ale mi¬≥o by by¬≥o, ¬Ņeby¬∂my, maj¬Īc dw√≥jk√™ dzieci na g¬≥owie, nie musieli przeklina√¶ namiotu i ¬Ņeby te 5-7 lat wytrzyma¬≥ (a optymalnie, ¬Ņeby¬∂my go mogli przekaza√¶ dziecku, jak samo zacznie je¬ľdzi√¶ na wycieczki ;) ).

Mo¬Ņe kto¬∂ z was mia¬≥ do czynienia z kt√≥rym¬∂ z poni¬Ņszych namiot√≥w, albo przynajmniej z producentem i mo¬Ņe powiedzie√¶ "tego nie bierz, u¬Ņywaj¬Ī s¬≥abych nici" albo "ten jest spoko, ma dobrze rozmieszczone kieszenie"? Je¬∂li macie jakiekolwiek wskaz√≥wki, prosz√™, podzielcie si√™ i pom√≥¬Ņcie dokona√¶ wyboru.

Z g√≥ry dzi√™kuj√™ :) a oto lista tego, co znalaz¬≥am na w¬≥asn¬Ī r√™k√™:

Fjord Nansen Andy IV

Vango Alpha 400

Husky Boyard

Coleman Darwin 4+

Coleman Rock Springs 4

Camp Trials Pinery 300

Pinguin Bora 3
Offline bestyjka  • Pom√≥g¬≥: 0
  • Najwy¬Ņej nie b√™d√™ najlepsza.


Offline Shwarc  • Pom√≥g¬≥: 208

Odp: Jaki namiot wybraæ dla czteroosobowej rodziny?
« Odpowiedľ #2 dnia: Lipiec 14, 2014, 10:25:43 »
Tak jest, Hannah Atol to moim zdaniem lepsza propozycja na bardziej stacjonarne wyjazdy rodzinne ni¬Ņ wcze¬∂niejsze propozycje. Przede wszystkim przedsionek. W Atolu jest znacznie wi√™kszy, b√™dziecie mieli gdzie u¬≥o¬Ņy√¶ graty, kuchenki, kubki, buty, plecaki itd. Ewentualnie mniejsze przedsionki ale dwa, po jednej i po drugiej stronie wej¬∂cia do namiotu. To poza identyczn¬Ī ilo¬∂ci¬Ī miejsca, pozwala tak¬Ņe zrobi√¶ lekki przeci¬Īg wewn¬Ītrz gdy upa¬≥ doskwiera, naprawd√™ docenisz to latem.
Z tych pozosta¬≥ych propozycji osobi¬∂cie bym pozostawi¬≥ Fjorda i ewentualnie Vango (nie mam zaufania do tych ¬∂miesznych okien), Colemany kojarz¬Ī mi si√™ z tandet¬Ī rodem z marketu.

Offline Jonasz  • Pom√≥g¬≥: 14

Odp: Jaki namiot wybraæ dla czteroosobowej rodziny?
« Odpowiedľ #3 dnia: Lipiec 14, 2014, 11:47:50 »
U¬Ņywam Fjorda kilka lat, wprawdzie 4 maty mieszcz¬Ī si√™ pasownie jednak ze wzgl√™du na k¬Īty nachylenia ¬∂cianek przyda¬≥oby si√™ dodatkowo  20 cm szeroko¬∂ci by wygodnie wyspa√¶ si√™ z dw√≥jk¬Ī starszych dzieci.  Niestety uda¬≥o mi si√™ przedziurawi√¶ pod¬≥og√™ mimo tego, ¬Ņe do¬∂√¶ solidnie wygl¬Īda, dlatego do stacjonarnego biwakowania niezale¬Ņnie od typu namiotu warto rozwa¬Ņy√¶ dodatkow¬Ī pod¬≥og√™. ¬£atwiej b√™dzie te¬Ņ utrzyma√¶ w czysto¬∂ci sypialni√™. Poza tym uszkodzeniem wszystko trzyma si√™ nale¬Ņycie, nie by¬≥o te¬Ņ problemu z przemakaniem. Konstrukcyjnie podoba mi si√™ ten Husky, ze wzgl√™du na mo¬Ņliwo¬∂√¶ zrobienia przeci¬Īgu w sypialni, pisa¬≥ kolega o tym wcze¬∂niej, troch√™ tego rzeczywi¬∂cie brakuje. Z zakupem namiotu warto poczeka√¶ do ko√Īca sezonu, wtedy ceny s¬Ī ni¬Ņsze, sam tak kupowa¬≥em ok. 30% taniej.   

Offline Shwarc  • Pom√≥g¬≥: 208

Odp: Jaki namiot wybraæ dla czteroosobowej rodziny?
« Odpowiedľ #4 dnia: Lipiec 14, 2014, 14:19:07 »
Troch√™ ma¬≥o z¬≥otowek na fajne namioty w tym rozmiarze. 500/600z¬≥ to raczej nisko bud¬Ņetowe propozycje.
http://www.huskypl.pl/namiot-extreme-lite-baron-4-os-zielony-d2588.html
ten ma 2 wej¬∂cia (przedsionki), a¬Ņ 260cm szeroko¬∂ci co swobodnie pozwoli si√™ pomie¬∂ci√¶ 4 osobowej rodzinie bez zb√™dnego ¬∂cisku, a i waga 4,5kg to nie tragedia w tym rozmiarze. Niestety z¬≥ot√≥wek brak.
Mi podoba siê jeszcze ten, ale nie wiem czy szeroko¶æ sypialni by wam wystarczy³a? No i nie jest to namiot tak do codziennego noszenia, raczej na stacjonarne wyjazdy. Konstrukcyjnie powinien byæ bardzo mocny i przetrwaæ nie jedna burzê i wichurê w Bieszczadach:
http://www.huskypl.pl/namiot-extreme-felen-3-4-os-zielony-d1393.html
No ale to samo, brak z³.