Autor W▒tek: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl  (Przeczytany 11405 razy)

0 u┐ytkownikˇw i 1 GoŠ przegl▒da ten w▒tek.

Offline admin • Pom├│g┬│: 65535

  • www.outdoor.org.pl
Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl.
┬ž1

   Uczestnikami konkurs├│w fotograficznych organizowanych przez wortal www.outdoor.org.pl mog┬▒ by├Ž wy┬│┬▒cznie osoby zarejestrowane na forum.


┬ž2

   Ka┬┐dy uczestnik konkursu mo┬┐e przes┬│a├Ž na adres foto.outdoor@gmail.com jedynie jedno zdj├¬cie (nie mo┬┐e to by├Ž kola┬┐, cykl zdj├¬├Ž, itp.), kt├│re bierze udzia┬│ w konkursie na dany miesi┬▒c. Zdj├¬cie to musi by├Ž autorstwa uczestnika i musi on posiada├Ž pe┬│ne prawa do dysponowania zdj├¬ciem. Maksymalny rozmiar zdj├¬cia przesy┬│anego nie mo┬┐e przekracza├Ž 800 pikseli na najd┬│u┬┐szym boku. Tytu┬│ maila z zawartym zdj├¬ciem winien obejmowa├Ž s┬│owo „konkurs” oraz informowa├Ž, kt├│rego miesi┬▒ca ma on dotyczy├Ž (np. maile ze zdj├¬ciami na konkurs  styczniowy maj┬▒ by├Ž opatrzone tytu┬│em „konkurs-stycze├▒”). W tre┬Âci maila prosimy koniecznie o podanie nicka z forum, kt├│rym pos┬│uguje si├¬ uczestnik. Zdj├¬cia na dany miesi┬▒c nale┬┐y przesy┬│a├Ž najp├│┬╝niej do ostatniego dnia danego miesi┬▒ca, kt├│rego dotyczy konkurs.


┬ž3

   Zdj├¬cia bior┬▒ce udzia┬│ w konkursie mog┬▒ by├Ž wcze┬Âniej publikowane i nagradzane we wszelakich mediach. Wa┬┐ne jest by autor posiada┬│ do nich pe┬│ne prawa autorskie.


┬ž4

   Przes┬│ane zdj├¬cie na „Najlepsze foto miesi┬▒ca by www.outdoor.org.pl”, nie mo┬┐e by├Ž zrobione w innej porze roku ni┬┐ miesi┬▒c, kt├│rego dotyczy dana edycja. I tak fotografia przesy┬│ana na np. konkurs lipcowy nie mo┬┐e zosta├Ž wykonana wiosn┬▒. Podkre┬Âlamy, ┬┐e nie dotyczy to roku, w kt├│rym dane zdj├¬cie zosta┬│o zrobione: ograniczenie to zwi┬▒zane jest jedynie z por┬▒ roku! Zatem mo┬┐na przesy┬│a├Ž na np. konkurs lipcowy, zdj├¬cia z lata 2005 roku. Wym├│g ten spowodowany jest faktem, ┬┐e zwyci├¬skie zdj├¬cia b├¬d┬▒ umieszczone w kalendarzu (o kt├│rym mowa w punkcie 9-tym niniejszego regulaminu) na nadchodz┬▒cy rok.


┬ž5

   Tematyka zdj├¬├Ž przesy┬│anych na konkursy musi by├Ž zwi┬▒zana z aktywn┬▒ turystyk┬▒: nie ma zatem znaczenia, czy b├¬dzie to krajobraz, portret, reporta┬┐, czy te┬┐ fotografia uliczna etc. etc.


┬ž6

   Dozwolone jest u┬┐ywanie program├│w do wywo┬│ywanie, np. PhotoShop, LightRoom, Gimp i im podobnych, jednak ingerencja w zdj├¬cie musi ogranicza├Ž si├¬ do wywo┬│ania zdj├¬cia (ingerencji estetycznej), a nie ingerencji graficznej, takiej jak np. dorysowanie obiektu. Dopuszczalne jest zatem modyfikowanie, ale w zakresie, w jakim nie b├¬dzie ingerowa┬│o w to, co oryginalnie zosta┬│o uchwycone na zdj├¬ciu.

┬ž7

   Wszystkie zdj├¬cia przes┬│ane na mail foto.outdoor@gmail.com do ostatniego dnia danego miesi┬▒ca, zostan┬▒ umieszczone w odpowiednim w┬▒tku konkursowym na forum oraz opatrzone odpowiedni┬▒ cyfr┬▒, kt├│ra b├¬dzie jego odpowiednikiem w ankiecie. Ankieta b├¬dzie po┬│┬▒czona z w┬▒tkiem konkursowym i s┬│u┬┐y┬│a do g┬│osowania na wybrane zdj├¬cie. W wyborach na najlepsze zdj├¬cie danego miesi┬▒ca mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ jedynie osoby zarejestrowane na forum wortalu www.outdoor.org.pl . Ankieta otwarta b├¬dzie do 7-go dnia ka┬┐dego miesi┬▒ca [np. ankieta dotycz┬▒ca fotki grudniowej b├¬dzie trwa┬│a do 7-go stycznia].


┬ž8

   Autor, kt├│rego zdj├¬cie zostanie wytypowane na najlepsze w danym miesi┬▒cu, zobowi┬▒zany jest do przes┬│ania nam tego┬┐ zdj├¬cia w oryginalnej rozdzielczo┬Âci (najlepiej obrobiony RAW - je┬Âli uczestnik korzysta z RAW-├│w) na mail konkursowy foto.outdoor@gmail.com w przeci┬▒gu 3 dni (czyli do 10-go danego miesi┬▒ca). W przypadku, gdy wymieniony termin przes┬│ania zdj├¬cia w maksymalnej rozdzielczo┬Âci, zostanie przekroczony autor traci nagrod├¬ g┬│├│wn┬▒. W takim przypadku nagroda g┬│├│wna automatycznie przechodzi na autora zdj├¬cia, kt├│re uzyska┬│o kolejn┬▒, maksymaln┬▒ liczb├¬ g┬│os├│w.


┬ž9

   Wszystkie zdj├¬cia, kt├│re zdob├¬d┬▒ pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze zdj├¬cie miesi┬▒ca, przechodz┬▒ do konkursu na najlepsze zdj├¬cie danego roku oraz zostan┬▒ nagrodzone publikacj┬▒ w kalendarzu www.outdoor.org.pl jak i wezm┬▒ udzia┬│ w wystawie organizowanej przez nasz wortal w pierwszym kwartale danego roku.


┬ž10

   Najlepsze zdj├¬cia miesi┬▒ca nagradzane s┬▒ nagrodami rzeczowymi zwi┬▒zanymi z tematyk┬▒ turystyczn┬▒ i fundowanymi przez sponsor├│w konkurs├│w. Nagrody te przesy┬│ane b├¬d┬▒ do danego autora po otrzymaniu od niego zdj├¬cia w maksymalnej rozdzielczo┬Âci. Zwyci├¬zca na najlepsze zdj├¬cie roku otrzyma nagrod├¬ g┬│├│wn┬▒ w postaci sprz├¬tu turystycznego.


┬ž11

   Udzia┬│ w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodp┬│atnej i niewy┬│┬▒cznej licencji na wykorzystanie zdj├¬├Ž w nast├¬puj┬▒cych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nak┬│adzie, u┬┐ywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwale├▒, nadaj┬▒cych si├¬ do rozpowszechniania w ramach dzia┬│a├▒ wortalu www.outdoor.org.pl.


┬ž12

   Udzia┬│ w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, wraz ze wszystkimi jego ewentualnymi p├│┬╝niejszymi zmianami.


Offline admin • Pom├│g┬│: 65535

  • www.outdoor.org.pl
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #1 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 11:12:26 »
Wszystkich fotografów proszê o lekturê powy¿szego regulaminu, poniewa¿ nast±pi³y w nich drobne zmiany dotycz±ce terminów: s± inne ni¿ przed laty.

Offline ca┬│ka • Pom├│g┬│: 72

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #2 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 11:53:03 »
A mo┬┐na sie upomniec o nagrody sprzed dawna? ;D

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #3 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 11:55:44 »
Pewnie, ┬┐e mo┬┐na!
Za jaki miesi┬▒c to by┬│o i od kogo mia┬│a by├Ž ta nagroda- pami├¬tasz, mo┬┐e?!

Offline ca┬│ka • Pom├│g┬│: 72

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #4 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 12:01:00 »
Miesi┬▒c chyba kwiecie├▒. A od kogo nie wiem, kiedy┬ mi pisa┬│e┬ co┬ o koszulce (ale r├¬ki sobie nie dam uci┬▒├Ž) ale od kogo to na pewno nie wiedzia┬│am ;)

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #5 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 12:01:41 »
Jak koszulka, to ju┬┐ wiem kto...
Postaram si├¬ to za┬│atwi├Ž do ┬Âwi┬▒t.

Offline ca┬│ka • Pom├│g┬│: 72

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #6 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 21:25:43 »
Spoko, ci┬Ânienia nie ma :) jak si├¬ nie uda to si├¬ za pol roku przypomn├¬ ;)

Offline jarul • Pom├│g┬│: 59

  • galeria
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #7 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 21:33:47 »
Ja swojej nagrody za tamten wrzesien tez jeszcze nie dostalem. chyba miala to byc koszulka.

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #8 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 21:35:32 »
Wywi┬▒za┬│ si├¬ zajebi┬Âcie jeden ze sklep├│w, widz├¬...
Zaraz to nadrobimy: dajcie mi kilka dni.

Offline jarul • Pom├│g┬│: 59

  • galeria
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #9 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 21:38:56 »
Luz, czekam rok to i kilka dodatkowych dni mnie nie zbawi. Ale milo, ze zapalilo sie swiatelko w tunelu.

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #10 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 21:43:14 »
Kolejnym razem prosi┬│bym o szybsz┬▒ informacj├¬, bo by┬│em przekonany, ┬┐e Avalanche przekaza┬│ Wam dawno te nagrody i sprawa jest zamkni├¬ta... Si├¬ wida├Ž przeliczy┬│em...
Posz┬│o ju┬┐, albo raczej dopiero, info do Mateusza...

Offline ca┬│ka • Pom├│g┬│: 72

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #11 dnia: Grudzie˝ 16, 2012, 22:16:00 »
Ja Ci si├¬ przypomnia┬│am rok temu i m├│wi┬│e┬ mi wtedy o koszulce wi├¬c zostawi┬│am ten temat i g┬│upio mi by┬│o przypomnie├Ž si├¬ znowu. Teraz jak si├¬ temat od┬Âwie┬┐y┬│ to mi si├¬ przypomnia┬│o ;)

Offline Ivan • Pom├│g┬│: 95

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #12 dnia: Grudzie˝ 17, 2012, 12:19:20 »
A to mia┬│y by├Ž mo┬┐e koszulki marki Stoor? ;D

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #13 dnia: Grudzie˝ 17, 2012, 12:37:29 »
Pewnie tak ;D.

Offline prosiakt • Pom├│g┬│: 30
 • nie jest tak ┬╝le , mog┬│o by├Ž gorzej ...

  • Galeria Picasa
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #14 dnia: Kwiecie˝ 02, 2013, 21:48:39 »
czy mozna da├Ž do konkursu zdjecie zrobione w innym miesiacu?
W regulaminie jest napisane ┬┐e zdjecie musi dotyczy├Ž pory roku , a co w przypadku jak chcia┬│bym da├Ž zdj├¬cie do konkursu kwietniowego , a zdj├¬cie zrobione by┬│o 30 marca ? I to wiosna i to wiosna ?


misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #15 dnia: Kwiecie˝ 02, 2013, 21:52:15 »
Przes┬│ane zdj├¬cie na „Najlepsze foto miesi┬▒ca by www.outdoor.org.pl”, nie mo┬┐e by├Ž zrobione w innej porze roku ni┬┐ miesi┬▒c, kt├│rego dotyczy dana edycja. I tak fotografia przesy┬│ana na np. konkurs lipcowy nie mo┬┐e zosta├Ž wykonana wiosn┬▒. Podkre┬Âlamy, ┬┐e nie dotyczy to roku, w kt├│rym dane zdj├¬cie zosta┬│o zrobione: ograniczenie to zwi┬▒zane jest jedynie z por┬▒ roku! Zatem mo┬┐na przesy┬│a├Ž na np. konkurs lipcowy, zdj├¬cia z lata 2005 roku. Wym├│g ten spowodowany jest faktem, ┬┐e zwyci├¬skie zdj├¬cia b├¬d┬▒ umieszczone w kalendarzu (o kt├│rym mowa w punkcie 9-tym niniejszego regulaminu) na nadchodz┬▒cy rok.

Offline Jakub • Pom├│g┬│: 7

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #16 dnia: Maj 26, 2013, 05:32:28 »
A to i ja siê przypomnê w sprawie marca 2013 ;)

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #17 dnia: Maj 26, 2013, 14:24:52 »
Byndzie! Pamiêtamy ;).

Offline esperal • Pom├│g┬│: 48

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #18 dnia: Maj 28, 2013, 00:59:32 »
Autor, kt├│rego zdj├¬cie zostanie wytypowane na najlepsze w danym miesi┬▒cu, zobowi┬▒zany jest do przes┬│ania nam tego┬┐ zdj├¬cia w oryginalnej rozdzielczo┬Âci (najlepiej obrobiony RAW - je┬Âli uczestnik korzysta z RAW-├│w)

Akurat korzystam z RAW tylko nie mog├¬ znale┬╝├Ž programu, kt├│ry pozwala zapisa├Ž ju┬┐ obrobione zdj├¬cie w RAW.  Jest to w og├│le mo┬┐liwe?misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #19 dnia: Maj 28, 2013, 06:49:31 »
Ano: daj± radê niektórzy ;D.

Offline GrYzLy • Pom├│g┬│: 5

  • Moja galeria
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #20 dnia: Maj 28, 2013, 08:38:13 »
Autor, kt├│rego zdj├¬cie zostanie wytypowane na najlepsze w danym miesi┬▒cu, zobowi┬▒zany jest do przes┬│ania nam tego┬┐ zdj├¬cia w oryginalnej rozdzielczo┬Âci (najlepiej obrobiony RAW - je┬Âli uczestnik korzysta z RAW-├│w)

Akurat korzystam z RAW tylko nie mog├¬ znale┬╝├Ž programu, kt├│ry pozwala zapisa├Ž ju┬┐ obrobione zdj├¬cie w RAW.  Jest to w og├│le mo┬┐liwe?

Nie, zapisanie informacji dotyczacych edycji w RAW jest niemozliwe.

misio


Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #21 dnia: Maj 28, 2013, 09:04:58 »
NEFy obrobione dostajê zawsze od mojego nadwornego fotografa a od drugiego TIFy.
Czyli chyba siê da ;). Ale ja siê nie znam ;D.

Offline esperal • Pom├│g┬│: 48

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #22 dnia: Maj 28, 2013, 11:56:35 »
No w┬│a┬Ânie o to mi chodzi┬│o, ┬┐e si├¬ nie da tego zapisa├Ž ;D
Ale je┬Âli mo┬┐na dosy┬│a├Ž w innym formacie to ok. Najpierw, to trzeba oczywi┬Âcie wygra├Ž edycje konkursu ;D ;D


Offline filemoon • Pom├│g┬│: 22

Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #23 dnia: Maj 28, 2013, 12:35:38 »
Jest wiele roznych RAWow (kazdy producent aparatow moze miec po kilka wersji tego "standardu" - nie zgodnych ze soba, podobnie Adobe wprowadzilo cos na wzor uniwersalnego RAW zwanego DNG) i programy do wywolywania cyfrowych zdjec (dostarczane przez producenta aparatu, czy tez uniwersalne jak Adobe Lightroom potrawia czytac te standarty, da sie w RAWie umiescic informacje o sposobie wywolania go (sa ta informacje ktore nie niszcza zdjecia - czyli w dowolnej chwli mozna wybrac inne opcje wywolania) a samo zdjecie nie ulegnie degradacji.
Technicznie da sie przerobic obrazek z formatu JPG czy innego (przykladowo) do dowolnego formatu RAW ale jest to czynnosc pozbawiona sensu (tak uzyskany RAW nie bedzie tym samym jakosciowo plikiem jak uzyskany bezposrednio z aparatu).

Mysle ze tutaj pojawia sie prosba o RAW by potwierdzic "prawo wlasnosci do zdjecia" a dodatkowo chodzi o dane Exif (cos na zasadzie danych opisowych zdjecia - informacja o aparacie, obiektywie, dacie, bywa ze lokalizacji GPS zdjecia).


Offline crimson • Pom├│g┬│: 123
 • rocznik '89

  • www.outdoor.org.pl
Odp: Regulamin konkurs├│w fotograficznych wortalu www.outdoor.org.pl
« Odpowied╝ #24 dnia: Maj 28, 2013, 18:58:07 »
Akurat korzystam z RAW tylko nie mog├¬ znale┬╝├Ž programu, kt├│ry pozwala zapisa├Ž ju┬┐ obrobione zdj├¬cie w RAW.  Jest to w og├│le mo┬┐liwe?

na pewno programy dedykowane do poszczeg├│lnych system├│w maj┬▒ tak┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž: Nikon - Capture NX2, Canon - Digital Photo Profesional zapisujesz jako nowy plik NEF lub nowy CR2, nie ma takiej mo┬┐liwo┬Âci w przypadku programu Dimage Master Lite do wywo┬│ywania RAW-├│w Minolty - tu jest mo┬┐liwo┬Â├Ž zapisania w TIFF, PNG, JPEG, PICT i BMP, reszty nie znam, wi├¬c trudno mi cokolwiek powiedzie├Ž na ten temat
nie jestem ca┬│kowicie bezu┬┐yteczny, przecie┬┐ zawsze mog├¬ s┬│u┬┐y├Ž za z┬│y przyk┬│ad

stormbringer coming time to die